Pracownicy

 

    mgr Piotr Gibas - samodzielny referent ds. pomocy materialnej dla studentów

Pomoc materialna dla studentów, stypendia , stypendium MENiS, kredyty studenckie, finansowanie Domów Studenckich i Stołówek, ewidencja studentów obcokrajowców, sprawozdawczość statystyczna GUS i MENiS, nagrody Rektora UR, sekretarska obsługa Komisji Dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej i koordynacja wypłat stypendiów w systemie ROR, akredytacja kierunków studiów.


    Marian Skoczeń - specjalista ds. bytowych studentów

domy studenckie, rozdział i koordynacja miejsc w domach studenckich, opieka zdrowotna studentów, opracowywanie zbiorczej deklaracji ubezpieczeń zdrowotnych dla studentów, dla których Uczelnia zobowiązana jest płacić tę składkę, sprawozdawczość statystyczna GUS i MENiS, system jakości kształcenia – ankietyzacja, udział w Odwoławczych Komisjach typendialnych, koła naukowe, inwentarz.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie