Kontakt
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr Piotr Gibas


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 21
telefon: 12 662 42 76
fax: 12 633 62 45
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr inż. Anna Konik


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 42
telefon: 12 662 48 59
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr Sylwia Potocka


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 42
telefon: 12 662 48 58
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr Dominika Sekuła


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 42
telefon: 12 662 48 57
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

sprawy dot. pomocy materialnej:

pokój 42:

  • mgr inż. Anna Konik - e-mail: anna.konik@urk.edu.pl
  • mgr Sylwia Potocka - e-mail: sylwia.potocka@urk.edu.pl
  • mgr Dominika Sekuła - tel. 12 662 4857; e-mail: dominika.sekula@urk.edu.pl

 


W zakresie pomocy materialnej i spraw studenckich do zadań Biura Pomocy Materialnej należy:

  1. przygotowywanie planu rzeczowo-finansowego i jego bieżąca analiza w zakresie funduszu stypendialnego;
  2. przygotowane i wydawanie decyzji dotyczących przyznanej pomocy materialnej studentom i doktorantom;
  3. przygotowywanie i przedkładanie nadzorującemu Prorektorowi do zatwierdzenia pod względem merytorycznym i finansowym dokumentów dotyczących gospodarki funduszem stypendialnym;
  4. opracowywanie zbiorczej deklaracji ubezpieczeń zdrowotnych dla studentów.

 

Biuro prowadzi ewidencję spraw dyscyplinarnych studentów.

Biuro koordynuje kwaterowanie studentów i doktorantów w domach studenckich oraz weryfikuje poprawność rozliczenia kosztów Zespołu Domów Studenckich.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie